Stolsyoga 900 x 300

yoga med stol

Att yoga med stol är bra för dig som har svårt att sitta på golvet och för dig som har problem med balansen. Stolen hjälper också till att hålla ryggen rak och kan ge stöd i olika positioner, allt efter ditt behov. Alla kan vara med på stolsyoga och du nyttjar stolen så mycket du vill. Kanske sitter du på den hela klassen, eller så lägger du bara handen mot den i balansövningarna. Ingenting är rätt och fel.