VINYASAYOGA

Vinyasa betyder flöde. Vi flödar mellan yogans positioner för att stärka och balansera kropp och sinnen. Klasserna innehåller solhälsningar, stående positioner, balansövningar, höftöppningar, stärkande bakåtböjningar och lugnande framåtfällningar. Vi avslutar alltid med en djupavslappning. Klasserna varierar i tempo och fokus för att hitta dina utmaningar och upptäcka nya dimensioner av yogan och dig själv. Klasserna har någon utmaning, både mentalt och fysiskt. Med inspiration från Hatha-, Ashtanga- och Viryayoga blandas klasserna för att ge dig en stärkande och energigivande klass på alla plan.

Vinyasayoga, Ashtanga, Virya, Hatha, Global – vad är skillnaden?

Som deltagare kanske du inte märker så stor skillnad till en början. Skillnaden ligger till stor del i den utbildning och den skola läraren kommer från.

I grunden till de dynamiska yogaformerna finns oftast hathayogan med sina raka förflyttningar mellan de olika positionerna. Hathayogan har en solhälsning i sin uppvärmning och sedan gör man olika stående och sittande yogapositioner.

Samma yogapositioner hittar man sedan i de övriga formerna. Det är krigare och träd, balanser och böjningar åt olika håll. I ashtangan värmer du upp med en mantrasång och sedan en sekvens med solhälsning. Därefter följer en strikt styrd följd av yogapositioner där du oftast stannar fem andetag i varje position. I slutet kommer en strechdel med ett kort flöde mellan varje del, en vinyasa.

Viryan är uppbyggd med stort fokus på anatomi och filosofi, med fasta block och sekvenser som läraren lägger ihop till en klass. Globalyogan är lite lika, fasta sekvenser läggs ihop till en klass, men den är lite mer mjuk och flödande än viryan.

Vinyasayogan är som en kombination där vi tar det bästa från alla former. Läraren är utbildad i yogisk filosofi, anatomi och yogiska positioner. Läraren har också utbildning i att själv komponera yogaklasser, så kallad sekvensering.

På Studio Karma har vi just nu klasser i Vinyasayoga och Viryayoga.

vinyasayoga