Välkommen till Ulla

Välkommen att möta Ulla Alvarsdotter på Studio Karma. Ulla finns på plats på onsdagar och du bokar tid hos henne via Boka Direkt.

HYPNOSTERAPI

Hypnos är ett fullständigt naturligt fenomen, ett behagligt och avslappnat tillstånd. Det kan enkelt förklaras med ett förändrat medvetandetillstånd, där yttervärlden upplevs mindre viktig och en inre  fokusering äger rum. Ulla guidar dig igenom en session som stödjer dig i att släppa taget om rädslor, oönskade beteenden och gamla mönster som du kan ha fastnat i.

HYPNOS TIDIGARELIV

Via det undermedvetna sinnet är det möjligt att nå Tidigare Liv. När du gör en resa till ett annat liv kommer du att uppleva händelser och känslor som på ett påtagligt sätt ofta påverkar dig i det liv du lever idag. Det gör det möjligt för dig att förstå ditt agerande i olika sammanhang. Ofta handlar det om vissa mönster i ditt beteende, hämningar av olika slag och att förstå och hantera den familj du lever med idag.

CRANIO SACRAL TERAPI

Det cranio sacrala systemet bidrar bland annat med att försörja hjärnvävnaden och ryggraden med näring. Terapin utgår ifrån kunskapen att hjärnan, hjärnhinnorna, ryggraden och korsbenet med sin ryggmärgsvätska utgör ett slutet system. Genom lätt beröring av vissa områden på huvud och rygg kan flödet i det craniosacrala systemet normaliseras. Detta förstärker kroppens självläkande processer då kroppen ges möjlighet att själv lösa spänningar och obalanser.

CELLMINNESMÅLNING

Alltfler forskare är övertygade om att våra minnen lagras i kroppens celler som cellminnen, och inte i hjärnan som tidigare ansetts. Dessa cellminnen är en del av vårt energisystem som omger och genomsyrar oss. Genom din starka intention och en målningsövning har du möjlighet att släppa taget om de destruktiva cellminnen som belastar ditt system. Istället kan du befästa ett nytt starkt cellminne genom målning som leder dig vidare i din personliga och andliga utveckling.

 

Utbildning

Jag har gått min hypnosutbildning hos Jörgen Sundvall på SSEAH, där jag har Baskurs, Avancerad kurs och också Tidigare Liv-kursen. Hypnosutbildningen var jag klar med  2007.

Grundkurs till Cranio Sacral Terapi gick jag 2013 med repetitionsdagar under 2019. Upledger Institute Scandinavia.

Cellminnesmålningsutbildningen gick jag för Bengt Persson som också är den som har tagit fram metoden. Klar 2018.

Jag är också aktiv som handledare på kurser, workshops och event inom InnerSpace som hon driver tillsammans med Kerstin ”Tetti” Frid.

Villkor

Av- och ombokning av tider skall ske minst 24 timmar innan till Ullas telefon,
annars gäller full debitering.

Kontakt

e-post: ulla@studiokarma.se

Telefon: 070-656 60 46

Hemsida: www.beeyond.se