Yoga med Stol på Studio Karma i Norrtälje

Pranayama och Meditation

Andningsövningar och meditation är viktiga delar av yoga och i alla våra klasser möter du dem i någon form. Ofta inleds klasser med pranayama och en stund i stillhet. Ibland avslutas klassen med det. 

Vi har också särskilda klasser, och ibland workshops, som helt fokuserar på pranayama och meditation.

Ordet Pranayama kommer från sanskrit. Prana betyder andetag/livskraft och är nära förknippad med luften vi andas in. Yama kan översättas med expansion/utvidgning. Ordet pranayama betyder alltså ’expansion av livskraft’.

Andningen utgör grunden för vår hälsa och är också själva grunden inom yogan. 

Vi använder oss här av olika andningstekniker och meditationer som renar, stärker och balanserar kropp och sinne.

Dessa övningar hjälper vårt nervsystem och energiflöde till balans. Du kan medverka på meditations- och pranayama-klasserna utan förkunskaper. 

Till schemat