Medicinsk yoga och kundalini på Studio Karma i Norrtälje

Mer om yoga

Visste du att...

Yoga har funnits i mer än 2000 år

Många använder yoga för att hantera stress och oro

Andra yogar för att bli starka

Några yogar för att bli av med smärta

Vissa yogar för att det är roligt

Yogan påverkar ditt nervsystem och hela ditt välmående

Andetaget och meditationen är lika viktiga som positionerna och rörelserna

Positioner som har namn med djur oftast är de äldsta positionerna