Surya

… undervisar från hjärtat. Trygg, lekfull och inkännande guidar han dig förbi dina egna hinder med glimten i ögat.

”För mig innebär yoga att komma hem. Att komma hem till kroppen, andningen och nuet. Att komma hem till mig själv och till samhörigheten med alla och allt. Att komma hem till omsorg och kärlek. ”

Surya är utbildad Viryayogalärare och bor i Stockholm. Han undervisar på olika yogastudios där och leder workshops runt om i Skandinavien, ganeshyoga.se.

Tillsammans med Anjali är han grundare av Nordiska Yogalärarförbundet, nordiskayogalararforbundet.com.

Varje sommar leder han yogaretreater till underbara Triopetra på Kreta tillsammans med Maria Rommel. Surya undervisar även i fredskunskap, ickevåld och konflikthantering i olika sammanhang.

KONTAKT:

surya@studiokarma.se
0733-197 010