Frysning av YogaMera

Frysning av yogakortet görs personligen av kortinnehavaren mot en avgift, f n 200 kr, som tas ut vid frysningstillfället. För dig som har gjort en engångsbetalning (ej autogiro) påbörjas frysningen samma dag du fryser kortet. När du fryser ditt autogiro påbörjas frysningen den 1:e i kommande månad. Observera att du måste säga till om frysning av kortet senast den 20:e i den befintliga månaden för att vi skall hinna stoppa kommande månads dragning.

För att få frysning beviljad måste följande villkor uppfyllas:

  • Den sökande betalar den administrativa avgiften.
  • Antalet dagar för frånvaron måste bestämmas i förväg.
  • Frystiden kan beviljas vid minst 2 månader och längst 12 månader.
  • Kortet kan endast frysas en gång.

OBS! Detta gäller endast för YogaMera. De antal månader som frysningen avser läggs automatiskt till i slutet av bindningsperioden. Under frysperioden dras det inte pengar via autogirot. Månadsbetalningarna återupptas när träningskortsavtalet blir aktivt igen.