Boosta ditt immunförsvar

19 mars
18:30-21.00

Vi lever i en tid fylld av oro och stress i värden då vi alla är en del av det stora hela hittar vi samma stress och oro i oss själva. Just nu är Coronaviruset centralt i vårt medvetande.

Vi på Studio Karma vill bjuda in dig till en kväll där vi på olika sätt skapar en ökad motståndskraft i kropp och sinne.

Med stöd av andning, rörelse, förändrade tankemönster, meditation och enkla kostförändringar kan vi hjälpa oss själva till ett förbättrat immunförsvar.

Välkommen till en kväll med både energi, stillhet och eftertänksamhet. Vi gör härliga stärkande övningar tillsammans och du för med dig enkla men effektiva verktyg med dig hem. Alla kan vara med! Vi anpassar övningarna efter din förmåga!

Workshopen  kostar 300 kronor. Klippkort och andra kort på Studio Karma gäller ej. Du som har Karmakortet (årskort) får 10 procent rabatt.