8 veckor för ett lugnare liv

En kurs på 8 veckors för dig som längtar efter mindre stress, bättre hälsa och mer glädje i livet. För dig som vill arbeta med din personliga utveckling, bli en bättre ledare för dig själv och andra, få ökad förmåga att fokusera, få lättare att fatta beslut och uppskatta livet mer.

Kan en kurs på 8 veckor verkligen åstadkomma allt detta?

Ja! Det har visat sig i tusentals vetenskapliga studier att den här kursen kan det. Man har påvisat minskad stress, bättre sömn, snabbare läkningsprocesser, ökat immunförsvar, förbättrad förmåga att hantera sig själv och sitt liv, ökad förmåga att fokusera. Kursen används inom både sjuk-, och friskvård. Det används i företag för organisations-, ledarskaps- och personlig utveckling, i föräldraskap, inom det militära och på skolor och förskolor. Ledande företag som Google har tagit in kunskapen i organisationen genom att skapa ett eget program - Search Inside Yourself, för att stärka sin personal, sin konkurrenskraft och för att skapa fred på jorden.

Mindfulness har visat sig ha inverkan på livet på många sätt, stressreducering är troligen det viktigaste eftersom stress påverkar vår hälsa och våra liv på ett så genomgripande sätt. Studier har visat att mindfulness hjälper vid depression, förmågan att hantera tankar och känslor, snabbare läkning av huden vid psoriasis,

Kursen har funnits sedan slutet av sjuttiotalet och heter Mindfulness Based Stress Reduction - MBSR. Den skapades av Prof. Jon Kabat-Zinn vid Center for Mindfulness, University of Massachusetts 1979. Sedan kursen skapades har förgreningar utvecklats för olika ändamål.

Kursen baserar sig på den gamla indiska, vediska filosofin som senare gett upphov till såväl den buddhistiska läran som den klassiska yogan.

På Studio Karma fick vi möjlighet att hålla en anpassad variant av kursen för medarbetare på Tiohundra, när de genomförde ett friskvårdsprojekt. Resultatet av kursen visade på tydliga förändringar hos dem som deltagit i projektet.

Det du lär dig på den här kursen kommer du ha nytta av under resten av ditt liv!

Fakta

Kursen pågår under 8 veckor med ett pass på 2,5 timmar varje vecka. Räkna med att du har hemuppgifter 45 min per dag, 6 dagar i veckan. Att gå kursen är ett åtagande, om du inte kommer att kunna fullfölja är det bättre att vänta till ett annat tillfälle än att vara med halvhjärtat. Ibland kan känslan av stress öka under kursen eftersom hemuppgifterna tar tid varje dag. Att prioritera på ett nytt sätt är svårt men en värdefull förmåga värd att träna.

Du får med dig nya förhållningssätt, en fördjupad självinsikt.

Datum och tider

Kursen hålls tisdagar kl 17.30 - 20.00 med start den 3 mars. Sista tillfället blir den 28 april.

Kostnad och betalning

Kursen kostar 4 900 kr . Om du bokar innan den 4 februari får du 400 kronor i rabatt och betalar endast 4 500 kr. Uppge rabattkod BOKATIDIGT.

Du som går på workshopen Ditt 2020 den 1 februari får ytterligare 300 kronor i rabatt på kursen.

Betalning sker mot faktura eller med Swish. En anmälningsavgift på 2 000 kr ska vara betald inom 10 dagar. Resterande ska vara betalt innan kursstart. Slutbetalning kan också ske med kort på plats senast vid första kurstillfället.

Om kursen blir inställd återbetalas anmälningsavgift och kursavgift.

Avbokning

Avbokning utan kostnad kan ske inom 14 dagar, dock tas en administrativ avgift om 350 kronor ut.

Kursen kan ej avbokas efter kursstart.  Återbetalning görs ej om kursen av något skäl avbryts av deltagaren.

Lärare

Solveig Andersson, Mindfulnesslärare enligt Cfm Massachusetts program. Lär mer om Solveig på Studio Karmas hemsida.

Anmälan

Anmäl dig via länken nedan, eller genom att maila yoga@studiokarma.se. Dit kan du också vända dig med dina frågor. Sista anmälningsdag 18 februari. Fem anmälda krävs för att kursen ska gå till start.

Din plats är garanterad när anmälningsavgiften är betald.

Varmt välkommen!