Medicinsk yoga

Medicinsk yoga är en terapeutisk form av Kundaliniyoga, vilken i sin tur är en mycket gammal och ursprunglig yoga.

Medicinsk yoga är mjuk, men samtidigt mycket kraftfull. Den här yogan passar alla – både dig som vill ha yogan som rehabilitering och dig som söker ett mjukt sätt att komma i balans. Du arbetar helt utifrån dina egna förutsättningar.

Fysiska ställningar och övningar kombineras med andnings- och koncentrationstekniker. Korta enkla yogapass som avslutas med djupverkande meditationer.

Vi arbetar mycket med andningen – det mest grundläggande inom yogan. Genom att lära dig att andas fullständiga andetag, hjälper du både kropp och sinne till avspänning och du har därigenom möjlighet att hantera och reducera både stress och smärta.

Yogan leder till en ökad medvetenhet och närvaro, hjälper dig till lugn och stabilitet. Den ökar din hälsa genom att stärka dig fysiskt, mentalt och emotionellt.

Medicinsk yoga har visat sig ha mycket goda effekter vid olika sjukdomstillstånd, såsom kroniska ryggproblem, högt blodtryck, utbrändhet, stress- och smärtdiagnoser, sömnstörningar, hjärtproblem mm och den används idag på många sjukhus och vårdenheter runt om i landet.